Butt Hinge - Fixed Pin

Butt Hinge – Fixed Pin

SKU: 81249 Categories: ,
Description

Material

Stainless Steel

 

Product Code: SBF50BS, SBF70BS, SBF85BS, SBF100BS, BBF10075BS, BBF100100BS, SBF35BZ, SBF50BZ, SBF70BZ, SBF85BZ, SBF100BZ, BBF10075BZ, BBF100100BZ, 80129, 80139, 80149, 81149, 81249

Unplated Alt# Height(A) Width(B) Gauge(C)
SBF50BS 91921 50 38 1.2mm
SBF70BS 91931 70 50 1.5mm
SBF85BS 91941 85 60 1.6mm
SBF100BS 91951 100 75 1.6mm
BBF10075BS 100 75 2.5mm
BBF100100BS 89921 100 100 2.5mm
Zinc Plated Alt# Height(A) Width(B) Gauge(C)
SBF35BZ 35 25 1.2mm
SBF50BZ 91925 50 38 1.2mm
SBF70BZ 91935 70 50 1.5mm
SBF85BZ 91945 85 60 1.6mm
SBF100BZ 91955 100 75 1.6mm
BBF10075BZ 89915 100 75 2.5mm
BBF100100BZ 89925 100 100 2.5mm
Stainless Steel Height(A) Width(B) Gauge(C)
80129 70 50 1.5mm
80139 85 60 1.5mm
80149 100 75 1.5mm
81149 100 75 2.5mm
81249 100 100 2.5mm